środa, 2 grudnia 2009

Spotkanie z ks. Rafałem Trytkiem i p. Michałem Buszewskim w Warszawie

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zapraszamy na kolejne spotkanie Mini-Klubu Dyskusyjnego (MKD), które odbędzie się w sobotę 12 grudnia 2009 roku o godz. 17.30 w Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu 87/89. Spotkanie jest organizowane przy współpracy Stowarzyszenia Patriotycznego Serenissima i Organizacji Monarchistów Polskich.

    Gośćmi najbliższego MKD będą ksiądz Rafał Trytek, duchowny katolicki wyświęcony w Bractwie św. Piusa X, obecnie sedewakantysta, duszpasterz polskich sedewakantystów, publicysta oraz Michał Buszewski, członek Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego, szef działu religia w kwartalniku Pro Fide Rege et Lege, tradycjonalista katolicki.
    Tematem spotkania będzie „40 lat Nowej Mszy”, czyli 40-lecie promulgacji konstytucji apostolskiej Missale Romanum, przez Pawła VI – wprowadzającej do powszechnego użytku Nową Mszę (łac. Novus Ordo Missae), opracowaną, pod kierownictwem abp. Annibale Bugniniego „przy biurku” przez posoborową komisję liturgiczną (Consillium), realizującą postanowienia Konstytucji o liturgii świętej (Sacrosanctum Concilium) Soboru Watykańskiego II, obradującego w latach 1962-1965.
    Nasi prelegenci podsumują ostatnie czterdzieści lat istnienia tego obrządku w Kościele rzymskim, przedstawią na ile efekty pracy Komisji Liturgicznej odzwierciedlają rzeczywiste postanowienia Soboru Watykańskiego II, odpowiedzą na pytanie, czy Nowa Msza przedstawia w takim samym stopniu jak poprzednio obowiązująca tzw. Msza trydencka, wiarę katolicką. Dowiemy się czy rzeczywiste zmiany to tylko wprowadzenie języków narodowych oraz zwrócenie kapłana Versus Populum, dowiemy się także czemu współczesne kościoły wyglądają tak, jak wyglądają.
    Należy spodziewać się popartej konkretnymi dowodami ostrej krytyki zmian posoborowych, gdyż ks. Trytek jako sedewakantysta uznaje Nową Mszę za sprzeczną z wiarą i tradycją katolicką, zaś Michał Buszewski jako tradycjonalista jest zwolennikiem obecnej linii działania Benedykta XVI, de facto regulującej status uprzednio wyrugowanej przez Pawła VI formy obrządku.
    Spotkanie MKD z naszymi prelegentami będzie już drugim spotkaniem w Warszawie, poprzednie zostało pierwotnie zaplanowane przez Organizację Monarchistów Polskich, a ostatecznie zorganizowanego w Klubie Nowogrodzka 44, przez Klub Zachowawczo-Monarchistyczny. Poświęcone było tradycjonalizmowi katolickiemu i hipotezie teologicznej jaką jest sedewakantyzm, według której wszystkie osoby zasiadające na tronie papieskim od czasu śmierci Piusa XII w 1958 r., były antypapieżami.
    Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu e-mailem na adres serenissima @ serenissima.org.pl do środy 9 grudnia 2009 roku.

W imieniu organizatorów MKD serdecznie zapraszamy!

Jerzy Sawicki
Koordynator MKD

P.S. Dom Literatury znajduje się vis-a-vis Placu Zamkowego i kolumny Zygmunta, wejście do budynku zlokalizowane jest tuż obok kawiarni Literatka (po jej prawej stronie). Spotkanie odbędzie się w małej sali na I piętrze - po wejściu do budynku należy kierować się prosto, minąć po lewej stronie boczne wejście do kawiarni Literatka i obok recepcji wejść na schody po lewej stronie.


Z poważaniem,
Organizacja Monarchistów Polskich Warszawa